PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

patlamadan korunma dokumani

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında (10.madde) işverenler tarafından “patlamadan korunma dokümanı” hazırlanması gerekmektedir.

Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasında yapılan işler sırasıyla :

  • Patlayıcı Ortamların Tespiti
  • Tehlikeli Alan Sınıflandırması
  • Toz, Gaz, Buhar, Elektrik Çalışması
  • Elektrik Statik Riski
  • Elektrikli olmayan ekipmanların tespiti
  • Patlamaya dönük Risk analizi ve Risk kontrol yöntemleri
Patlamadan korunma Dokümanı hazırlamayan işyerlerine, 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunun 26-1/ a maddesi gereğince 2.156 TL, 26-1/b maddesi gereğince 2,156 TL, 26-1/ç maddesi gereğince 1.617 TL Olmak üzere AYLIK toplam 5.929 TL Ceza kesilir. Ceza kesildikten sonra firmalara 15 gün süre verilerek bu dokümanın hazırlatılması istenir.